josef willems webdesignwebdesignjosef willems fotografie

Portretfotografie

Portretfotografie m.b.t. een website heeft altijd te maken met dynamiek. Een beeld wat werkelijk iets toevoegt aan de tekstuele content. Een beeld wat staat voor beroep en werksfeer.
Of het nu gaat om een bouwbedrijf of een fijnschilder.
Een website vraagt zelden om een statisch en formeel portret in de traditionele zin van het woord.

Daarom is voor ons portretteren op locatie, gewoon in de werksfeer, een ideale vorm. Daardoor geven de portretten ambitie, concentratie, inspanning en plezier weer.

De essentie is en blijft een sprekend beeld . . .